• Dərsləri online izlə

Məktəbəqədər hazırlıq

15.05.2021 Məktəbəqədər hazırlıq
MƏKTƏBƏQƏDƏR

MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIQ

Məktəbəqədər hazırlıq 4, 5, 6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hazırlıq uşaqlarada ilkin dünya görüşü, riyazi və məntiqi təfəkkürün, oxu və yazı bacarığının formalaşdırılması ilə yanaşı, gələcəkdə məktəb dərslərini daha yaxşı mənimsəməyə zəmin hazırlayır. Məktəbəqədər hazırlıq proqramı uşaqların məktəbə tam hazırlanmasına imkan verir. Proqramımız Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təhsil planına uyğundur. Kursdakı məşğələlər uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müasir təhsil metodlarına əsasən keçirilir. Dərslər Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə tədris edilir.
Proqrama aşağıdakı məşğələlər daxildir:

·         Savad təlimi
·         İlkin riyazi anlayışlar
·         Məntiq
·         Ətraf aləmlə tanışlıq
·         İngilis dili, Rus dili
·         Aylıq sınaq imtahanları
·         Gəzintilər, sərgilər və tədbirlər
***

Məktəbəqədər hazırlıq kurslarında məşğələlər aşağıdakı qrafiklə, iki növbədə keçirilir:
I növbə: 08:30-11:00
II növbə: 11:40-14:10

HƏFTƏ ƏRZİNDƏ DƏRS GÜNÜ- 3
 GÜN ƏRZİNDƏ MƏŞĞƏLƏ SAYI- 4
 AYLIQ DƏRS SAATI- 32,5
 İLLİK PROQRAM- 10 ay


Məktəbəqədər hazırlığımızın üstünlükləri:
İşimizin əsas istiqamətlərindən biri də valideynlərlə işdir. Məktəbəqədər şagirdinin uğur qazanmasında müəllim və valideyn işbirliyinin əhəmiyyəti danılmazdır. Bunu nəzərə alaraq kursumuz tərəfindən valideyinlər, şagird ev tapşırığını etmədikdə, gündəlik qiymətləndirmə zamanı aşağı nəticə göstərdikdə, dərsə qarşı laqeyid münasibət bəslədikdə, nizam-intizam qaydalarına əməl etmədikdə məlumatlandırılır. 

Məktəbəqədər hazırlıq 4, 5, 6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hazırlıq uşaqlarada ilkin dünya görüşü, riyazi və məntiqi təfəkkürün, oxu və yazı bacarığının formalaşdırılması ilə yanaşı, gələcəkdə məktəb dərslərini daha yaxşı mənimsəməyə zəmin hazırlayır. Məktəbəqədər hazırlıq proqramı uşaqların məktəbə tam hazırlanmasına imkan verir. Proqramımız Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təhsil planına uyğundur. Kursdakı məşğələlər uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müasir təhsil metodlarına əsasən keçirilir. Dərslər Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə tədris edilir.
Proqrama aşağıdakı məşğələlər daxildir:

·         Savad təlimi
·         İlkin riyazi anlayışlar
·         Məntiq
·         Ətraf aləmlə tanışlıq
·         İngilis dili, Rus dili
·         Aylıq sınaq imtahanları
·         Gəzintilər, sərgilər və tədbirlər
***

Məktəbəqədər hazırlıq kurslarında məşğələlər aşağıdakı qrafiklə, iki növbədə keçirilir:
I növbə: 08:30-11:00
II növbə: 11:40-14:10

HƏFTƏ ƏRZİNDƏ DƏRS GÜNÜ- 3
 GÜN ƏRZİNDƏ MƏŞĞƏLƏ SAYI- 4
 AYLIQ DƏRS SAATI- 32,5
 İLLİK PROQRAM- 10 ay


Məktəbəqədər hazırlığımızın üstünlükləri:
İşimizin əsas istiqamətlərindən biri də valideynlərlə işdir. Məktəbəqədər şagirdinin uğur qazanmasında müəllim və valideyn işbirliyinin əhəmiyyəti danılmazdır. Bunu nəzərə alaraq kursumuz tərəfindən valideyinlər, şagird ev tapşırığını etmədikdə, gündəlik qiymətləndirmə zamanı aşağı nəticə göstərdikdə, dərsə qarşı laqeyid münasibət bəslədikdə, nizam-intizam qaydalarına əməl etmədikdə məlumatlandırılır.