• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
9 OKTYABR MST`1 İMTAHAN MÖVZULARI (Buraxılış fənləri üzrə)
--------------------------------------------------------------------
 AZƏRBAYCAN DİLİ
 8-9-10-CU SİNİF
 
Fonetika 
Leksika 
 
11-Cİ SİNİF 
Fonetika 
Leksika 
Morfologiya 
İsim 
-Konkret və mücərrəd isimlər 
-İsmin quruluşca növləri 
-Ümumi və xüsusi isimlər 
-Tək və cəm isimlər 
--------------------------------------------------------------------
 İYAZİYYAT
 8-Cİ SİNİF
 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Həndəsənin əsas anlayışları 
 
9-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həndəsənin əsas anlayışları 
 
10-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həndəsənin əsas anlayışları 
 
11-Cİ SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar
--------------------------------------------------------------------
RİYAZİYYAT
8-Cİ SİNİF
Təkrar 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
Hərəkət. Oxşarlıq 
 
9-CU SİNİF
Təkrar 
Triqonometrik funksiyalar 
Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər  
 
10-CU SİNİF
Təkrar 
Triqonometrik funksiyalar 
Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi 
Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər  
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)  
--------------------------------------------------------------------
 İNGİLİS DİLİ 
8-Cİ SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
Passage 
Listening 
 
9-CU SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
To Be 
Article 
Numeral 
Passage 
Listening 
 
10-CU SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
Passage 
Listening 
 
11-Cİ SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
To Be 
Article 
Numeral 
Passage 
Listening